Etapp 12 / Trummelsberg – Norra Morsjön 12,5 km

HomeEtapperEtapp 12 / Trummelsberg – Norra Morsjön 12,5 km

Etappbeskrivning

Vandringen från Trummelsberg till norra Morsjön, via södra och norra Landsberget går genom ett kuperat skogslandskap. Marken är för det mesta täckt av blockrik morän och det gör att vissa avsnitt är ganska steniga.

Från grusvägen som passerar det gamla bruksområdet Trummelsberg viker leden av längs en stig som tar dig upp till en ruin av ett gammalt kolhus. De höga slaggstenspelarna känns nästan lite spöklika där de sticker upp ur den täta vegetation som tagit över området.

Stigen fortsätter genom skogen och efter ca 2 km börjar terrängen luta uppåt. En brant stigning tar dig till toppen av södra Landsberget, 190 m ö h. Här är det fint att ta en paus och titta på den vackra utsikten över Bergslagens skogslandskap.

Efter södra Landsberget når du snart fram till en ny stigning, den här gången för att nå toppen av norra Landsberget, 217 m ö h. Trots stigningen är leden lättgången då den följer en liten skogsväg. Norra Landsberget bjuder liksom södra på storslagen utsikt, här över sjön Åmänningen. På toppen finns en rastplats med eldstäder och ett litet vindskydd. Runt Landsberget finns många geologiskt intressanta lokaler. Du kan titta på strandlinjer, klapperstensfält och grottor mm.

Från norra Landsberget sluttar terrängen nedåt mot Bredatjärnen. Därefter följer fina skogsstigar förbi Möatjärnen tills du kommer ut på en grusväg där leden går ihop med etapp nr 13.

Vid Bastmora passerar du en bäck som skurit sig ner i sedimenten och bildat en ravin. Intill bäcken låg tidigare en hytta byggd någon gång före 1495. Efter bäcken passerar du en avtagsväg upp till höger. Vägen leder till Täktbyn, en före detta bergsmansgård med många äldre idag lite ovanliga byggnader. Här finns bl a en kalkbod, gårdssmedja och rökbastu.

Härifrån är det ca 1,5 kilometers vandring längs först väg och därefter skogsstig fram till etappmålet vid norra Morsjön.

Rastplatser

Vid Trummelsberg finns en mysig lägerplats nere vid sjön stora Kedjen. Här finns vindskydd, 2 eldstäder, bord och bänkar, TC och badplats med brygga. Det finns stora gräsytor att slå upp tält på.

På toppen av norra Landsberget finns en lägerplats med vindskydd, eldstäder, bord och bänkar. Här står även ett högt utsiktstorn varifrån man har storslagen utsikt över omgivande skogslandskap.

Kommunikationer

Du kan inte komma till den här etappen med kollektivtrafiken.

Vid Trummelsberg finns plats för några bilar att parkera.

Du kan parkera vid slutet av den grusväg som går från väg 66 och upp mot Landsberget. Här står en informationstavla för Bruksleden.

Övrigt

Trummelsberg

Fem kilometer in i skogen, väster om väg 66, ligger Trummelsberg vid sjön Kedjen. Av detta bruk, som grundades av Olof Trummel år 1622, finns idag bara ruiner kvar. Malmen kom hit från Norberg och det färdiga tack- eller stångjärnet fördes sedan vidare till Färna bruk. Hammaren lades ner år 1864, medan hyttan hölls igång fram till 1907. Naturen har nu återtagit det mesta av platsen, men spåren efter den livliga brukshanteringen finns kvar. Den som besöker Trummelsberg kan se resterna av rostugnen, de stora gråa stenpelare som en gång var ett kolhus, den grävda kanalen, spår av kajen där pråmarna som fraktade tackjärnet lade till samt några bostadshus från 1800-talet.

Norra och södra Landsberget

I området runt Landsberget har istiden lämnat många tydliga spår i terrängen. Här finns bland annat klapperstensfält, strandvallar och grottor.

För ca 9800 år sedan hade den senaste inlandsisen dragit sig tillbaka från Västmanland. Tyngden från det upp till 3 km tjocka istäcket tryckte ner markytan flera hundra meter, och efter isavsmältningen låg därför stora delar av landet under havets yta. Havsytan nådde omkring 180 m högre än den gör idag. I det som idag är Västmanland syntes endast topparna på de högsta höjderna. De låg som små öar i det hav som fått namnet Yoldiahavet. Två av dessa öar var norra och södra Landsberget.

Från det att isen började dra sig tillbaka har jordskorpan strävat efter att återta sitt ursprungliga läge och sakta höjt sig igen. Detta fenomen kallar vi helt enkelt för landhöjningen.

För 9800 år sedan var toppen på norra Landsberget alltså en ö i havet. Havsytan var som mest öppen åt öster och sydöst och på dessa sidor av ön kunde vågorna bli stora. På Landsbergets östsluttningar hittar man fossila klapperstensfält, som bildats av stark vågpåverkan för flera tusen år sedan.

Den jordart som täcker området runt N och S Landsberget är till stor del morän. Morän är en osorterad jordart som kan bestå av alla olika kornstorlekar. Den högsta punkt som havet nådde till efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka kallas för högsta kustlinjen (hk). Nedanför hk är moränen svallad av vågorna. Små och lätta kornstorlekar, som sand och lera, sköljdes bort av vågorna och avsattes längre ut i havet, lägre ner i terrängen. Ovanför hk är moränen osvallad. Här ligger stora stenblock blandat med sand och lerpartiklar.

Södra landsberget når höjden 190 m ö h. De översta femton metrarna ligger ovanför högsta kustlinjen. På bergets topp växer granskog på den osvallade moränen. Under hk är marken delvis kalspolad och består av hällmarkskog.

Ettappkarta