Etapp 14 / Norra Morsjön – Högbyn 11 km

HomeEtapperEtapp 14 / Norra Morsjön – Högbyn 11 km

Etappbeskrivning

Etapp nr 14 går genom skogsterräng, mestadels på lätt­vandrade stigar. Sträckan mellan Morbyn och Högbyn är ganska kuperad.

Etappen startar vid rastplatsen norra Morsjön.  Första kilometern vandrar du längs en liten skogsväg. Vid vägens slut fortsätter leden på stigar, genom ganska tät skog, och över berghällar.

Efter ett tag når du en liten höjd varifrån du har utsikt över det vackra området runt sjön Dödtjärnen. Du vandrar på spänger i kanten av sjön som omges av vidsträckta våtmarker. Därefter följer en lättvandrad stig fram till Morbyn på andra sidan väg 68. Genom Morbyn går du på en liten grusväg förbi gårdar och fårhagar. Efter ett tag viker leden av till höger och snart börjar en långsträckt stigning upp på Abbortjärnsberget. På bergets andra sida ligger Abbortjärn som är en populär fiskesjö där man fiskar regnbåge och öring. Runt sjön finns spänger, leder, eld- och rastplatser.

Etappens sista 1,5 km, från Abbortjärn och fram till Högbyn vandrar du längs en bred och mycket lätt­gången stig. Högbyn är ett intressant naturområde med spännande växtlighet.

Rastplatser

Kommunikationer

Vid Morbyn stannar buss nr 500 som du kan åka mot Fagersta-Norberg-Avesta eller Skinnskatteberg-Köping. Bussen går flera gånger om dagen, även på helgerna.

Vid Högbyn finns gott om plats att parkera.

Annat boende

Högbyn

Berget når ca 240 m ö h. Genom att området ligger ovanför högsta kustlinjen har det fina materialet i marken inte sköljts bort utan den goda odlingsjorden ligger kvar på sluttningarna. På 1600-talet slog sig finska nybyggare ner här. Högbyn är en av ytterst få finnbosättningar i Västmanlands län. Marken i området är kalkhaltig och har givit förutsättningar för en rik ängs- och lundflora.

Ettappkarta