Etapp 22 / Örtjärnen – Högbyn 8,5 km

HomeEtapperEtapp 22 / Örtjärnen – Högbyn 8,5 km

Etappbeskrivning

Den första 1,5 kilometern går leden längsmed den ca fyra kilometer långa och 50-150 m breda sprickdalssjön Örtjärnen. På ett ställe kommer du upp ganska högt och får fin utsikt över sjön. Genom kuperad terräng letar sig stigen vidare fram till nästa sjö, Norrtjärnen.

Efter att du passerat Billsjöns södra ände väntar en ganska kraftig stigning upp mot Lindbo. Lindbo är en gammal bosättning som delvis planterats igen med granskog. På många ställen kan du hitta gamla husgrunder, odlingsrösen och stengärdsgårdar. Här ligger också Lindbostugan, en fin rastplats med stora gräsytor och flera bord, bänkar och eldstäder. Stugan står öppen för den som vill övernatta eller ta en rast.

Från Lindbostugan vandrar du längs en bred och fin stig fram mot stora Abbortjärnen. Stigen går längs västra sidan av sjön. Vid norra änden går leden på bryggor över sjön. Stora Abbortjärnen är en populär fiskesjö där man fiskar regnbåge och öring. Runt sjön finns spänger, leder, eld- och rastplatser.

Från Abbortjärnen återstår en mycket lättgången stig fram till Högbyn. Men platsen är även en sommaridyll. Du har en storslagen utsikt från berget, som mäter 241 m ö h och därmed är Fagerstas högsta punkt.

Rastplatser

Vid Örtjärnen där etappen startar finns två lägerplatser som båda ligger i närheten av bron över sjön. Den närmast bron ligger på en liten udde och här finns två vindskydd, eldstad och gott om plats att slå upp tält runt omkring. Den andra ligger ett par hundra meter därifrån. Där finns TC, eldstad och vindskydd beläget med öppningen mot sjön.

Runt stora Abbortjärnen finns flera eldstäder och rastplatser.

Lindbostugan är en mycket fin rastplats med stora gräsytor, eldstäder, bord och bänkar. Inne i stugan finns två våningssängar och fyra breda bänkar som går att sova på.

Kommunikationer

Du kan inte komma till etappens startpunkt vid Örtjärnen med bil eller kollektivtrafiken.

På vardagar går buss nr 84 från Hedkärra in till Fagersta. Busshåll­plats finns vid Jönsbacken som du kommer till om du fortsätter leden knappt 2 km förbi Högbyn.

För att nå en busshållplats kan du också välja att vika av söderut vid Abbortjärnen och vandra etapp 14 fram till Morbyn. Här stannar buss nr 500.

Vid Högbyn finns gott om parkeringsplatser.

Högbyn

Berget når ca 240 m ö h. Genom att området ligger ovanför högsta kustlinjen har det fina materialet i marken inte sköljts bort utan den goda odlingsjorden ligger kvar på sluttningarna. På 1600-talet slog sig finska nybyggare ner här. Högbyn är en av ytterst få finnbosättningar i Västmanlands län. Marken i området är kalkhaltig och har givit förutsättningar för en rik ängs- och lundflora.

Ettappkarta