Etapp 23 / Lilla Älgsjön – Klackberg 8,5 km

HomeEtapperEtapp 23 / Lilla Älgsjön – Klackberg 8,5 km

Etappbeskrivning

Första halvan av etapp 23 bjuder på en ganska krävande vandring i kuperat landskap. Därefter blir stigen mer lättvandrad. Leden går genom skogsterräng och mot slutet kommer du fram till det vackra Klackbergsområdet med spännande gruvmiljöer.

Etappen startar vid lilla Älgsjön, en rastplats med både vindskydd och en stor raststuga. Härifrån går du längs en lättvandrad stig fram till slutet av sjön där terrängen börjar luta uppåt. Ungefär mitt på sjöns långsida ligger lämningar av Älgsjötorp. Torpet finns markerat på kartor från 1800-talet. I sjöns nordöstra ände är vegetationen rik. På sluttningarna ned mot sjön växer bland annat ängsnycklar, korallrot, dvärghäxört, backskafting och sötvedel.

Efter en långsträckt stigning kommer du upp på en höjd varifrån du får fin utsikt en bit innan Orkarmossen.

Vid Silvtjärn finns ett litet naturreservat som tillkommit för att skydda den rika floran som kommer av att marken i området är mycket kalkrik. Ta dig gärna tid att följa den stig som går genom reservatet och njut av blomsterprakten.

Efter Silvtjärn följer en lättgången stig fram till gruvsamhället Kolningberg. Här ser du på vänster sida om vägen ett gammalt gruvhål. På den återstående vandringen fram till Klackberg letar sig stigen fram genom ett område som formats av hundratals år av gruvbrytning Du passerar ett stort antal gruvhål, vissa med hissnande djup och andra lite mindre.

Rastplatser

Etappen startar vid rastplatsen lilla Älgsjön. Här finns en stuga med kamin och sovbänkar. Intill stugan ligger ett vindskydd med eldstad. Här finns även TC och en brygga. Rastplatsen ligger i ett vackert läge intill sjön.

Det är också fint att ta en rast vid sjön Silvtjärn.

Nedanför Klackbergsgården vid sjön Noren finns en badplats.

Kommunikationer

Du kan inte komma till etappstarten vid lilla Älgsjön med bil eller med kollektivtrafiken.

Med buss nr 500 kan du åka från Norberg till Fagersta- Skinnskatteberg-Köping eller till Avesta.

Åker du bil går det bra att parkera vid Klackberg.

Bo och äta

500 m söder om Klackberg ligger STF:s vandrarhem Gruvbyn. Här bor du i gamla gruvarbetarbostäder från början av seklet. Varje lägenhet har självhushåll.

Läs mer om var du kan bo och äta i Norberg

Bo och äta

Handla mat

Matvarubutiker finns i Norbergs centrum, ca 3 km från Klackberg.

Silvtjärns naturreservat

Sydväst om Silvtjärn ligger ett 22,7 ha stort naturreservat där Bruksleden passerar i ena kanten. I de centrala delarna finns ett lövskogsbevuxet kärr med stora floristiska värden. Marken i området är mycket kalkrik och inom reservatet finns flera nedlagda kalkbrott. Syftet är att bevara den artrika floran. Bland annat finns här orkidéer som Jungfru Marie nycklar, korallrot och kärrknipprot.

Tänk på att särskilda föreskrifter gäller inom naturreservatet (se länsstyrelsens hemsida för information).

Kolningberg

Malm bröts sannolikt i Kolningberg redan under medeltiden. Flera ras har inträffat i de olika gruvorna då malmen omges av den mindre hårda kalkstenen. Malm levererades på 1700-talet bl a till hyttorna i Väster Djupkärra, Nordansjö och Rabbatsbenning. 1784 levererades ca 250 ton malm. Vid slutet av 1800-talet hade brytningen ökat till ca 26 000 ton. Gruvdriften lades ner 1967. Ett flertal gruvarbetarbostäder från slutet av 1800-talet finns kvar i Kolningberg.

Norberg

I det lilla gruvsamhället Norberg har man brutit järnmalm och kalksten sedan lång tid tillbaka. Här finns omkring 200 gruvhål och många andra minnesmärken från bergshanteringens storhetstid. Norberg är det äldsta kända bergslaget i Sverige. Redan på medeltiden fanns här en marknadsplats där bergsmännen i de omkringliggande byarna samlades för att köpa, byta och sälja förnödenheter. Idag har den flerhundraåriga industritraditionen brutits då all gruvdrift är nedlagd.

Mitt i Norberg ligger kyrkan och intill den finns en benkammare från 1700-talet. Här samlade man alla ben som kom i dagen då man grävde på kyrkogården. Numera finns dock inga ben här.

Den gamla trähusbebyggelsen i Norberg ligger grupperad kring Norbergsån som flyter genom samhället. Flera av de nuvarande byggnaderna är från början av 1700- och 1800-talen, och vissa är ännu äldre. På västra sidan av ån ligger Abrahamsgården, en hantverksgård i 1800-talsmiljö. Här finns verkstäder, utställningslokaler och försäljning av konsthantverk från Bergslagen. På 1500-talet tjänstgjorde Abrahamsgården som kungsgård och på 1600-talet tillhörde den Jacob de la Gardie. Den har även fungerat som gästgiveri och härbärge.

På Kvarngatan 7 kan man besöka en glashytta. Här tillverkar man vackra föremål av frihandsblåst glas.

Ett måste när man besöker Norberg är att ta en fika på anrika Elsa Andersons konditori. Konditoriet är känt vida omkring för sin miljö och sina fina bakverk. Mest känd är Tangotårtan.

Klackberg

Klackberg är ett spännande område med mycket att titta på när det gäller natur och kultur. Här har gruvdrift pågått i hundratals år fram till 1967, vilket gjort att både växter och djur har påverkats. I Klackberg växer örtrik lövskog med stort inslag av alm och i det artrika buskskiktet kan man hitta hassel, olvon, skogstry, tibast och måbär. Flera orkidéer växer i området, bland annat Rödsyssla. Här finns även vildlin, sötvedel, backvial, ängsgentiana, trolldruva och flera arter av bräken.

Berget Klacken är som högst 200 m ö h. Det finns omnämnt redan på 1300-talet, då som Järnberget. Den östra sluttningen utgörs till största delen av bergarten dolomit. Dolomit är en typ av kalksten och i anslutning till kalken förekommer manganhaltig järnmalm. Både järnmalm och kalksten har brutits i området och rester av kalkugnar kan man se intill Klackbergsgården. Kalken användes bland annat till att underlätta slaggbildning vid smältningen. Malmen fraktades till hyttorna i grannskapet t ex Livsdal, Rosendal och Bråfors.

Det finns många stora och mindre gruvhål att titta på. Väl värt ett besök är Blå grottan i sydvästra delen av gruvfältet. Blå grottan är en gammal stollgång och ett utforslingsschakt. Från stollgången rinner vatten som har en klar blå färg, därav grottans namn.

De två runda gruvlavarna, Gröndalslaven och Storgruvans lave, är byggda av slaggtegel och helt unika i sitt slag. Under lavarna finns fler hundra meter djupa schakt.

Vid Klackberg finns idag en vinterstadion med konstsnöanläggning och en skidbacke med två nedfarter.

Ettappkarta